Your cart
Close Alternative Icon

Integrating credit card payments

Arrow Thin Left Icon Arrow Thin Right Icon
Integrating credit card payments

Để tạo sự tiện lợi cho khách hàng, amejewellery.com đã tích hợp Hệ thống Thanh toán Trực tuyến Quốc tế an toàn, nhanh chóng và tiện dụng.

Giờ đây, Bạn có thể thanh toán cho chúng tôi qua các hình thức: COD, Paypal, Visa, Mastercard, American Express, Discover Financial Services và chuyển khoản ngân hàng. Vui lòng xem thêm tại Phương thức Thanh toán

Leave a comment