7 years and 5 months, 18 countries on 5 continents, 11 states in the USA, 44 provinces in VN 7 years and 5 months, 18 countries on 5 continents, 11 states in the USA, 44 provinces in VN

Mặt dây Đá quý thiên nhiên Ruby Lục Yên 171ct chạm khắc Rồng nhả châu

$1,999.00
SKU PG0704

Mặt dây Đá quý thiên nhiên Ruby Lục Yên 171 ct chạm khắc tinh xảo Rồng nhả châu.

Ruby được mệnh danh là “Chúa Tể của đá quý”, tượng trưng cho hạnh phúc, đá quý của tình yêu, biểu tượng cho quyền lực.

Hai mỏ đá quý Ruby nổi tiếng của Việt Nam là Lục Yên, Yên Bái và Quỳ Châu, Nghệ An.

 • Đá quý tự nhiên Ruby hợp Mệnh Thổ tương sinh và mệnh Hoả tương hợp.
 • Đá quý thiên nhiên Ruby Hộ Mệnh cho bạn Sinh nhật tháng Bảy - July Birthstone, hay Cung Hoàng đạo Cancer / Cự Giải, hay Tuổi Hợi.
 • Đá quý truyền thống kỷ niệm cho 15 năm và 40 năm ngày cưới.
 • Kích thước đá quý chính: 41.5 x 33.3 x 17.3 mm
 • Trọng lượng đá quý chính: 171.0 Carat
 • Giác cắt đá quý chính: Chạm khắc tinh xảo Rồng nhả châu
 • Màu sắc đá quý chính: Đỏ hồng
 • Nguồn gốc đá quý: Lục Yên, Yên Bái, Việt Nam
 • Kiểm định Đá quý: SBJ

***

Rubis naturel de Luc Yen Sculpté Dragon 171.0 Carats

“Roi des pierres précieuses”, Le rubis est l'emblème du bonheur, pierre des amoureux, symbole de pouvoir.

Des rubis furent découverts dans Lục Yên et Quỳ Châu au Viêt-Nam.

***

171 carats Luc Yen Natural Ruby Carved Dragon.

Ruby, “King of precious stones”, is the emblem of happiness, stone of lovers, and symbol of power.

Rubies were discovered in Lục Yên and Quỳ Châu in Vietnam.

 • Gemstone type: Natural Ruby
 • Gemstone size: 41.5 x 33.3 x 17.3 mm
 • Gemstone weight: 171.0 Carat
 • Gemstone shape: Carved Dragon
 • Gemstone color: Pinkish Red
 • Gemstone origin: Luc Yen, Yen Bai, Vietnam
 • Gemstone certification: SBJ