9 years, 20 countries on 5 continents, 7 countries in Europe, 17 states in USA, 47 provinces in VN 9 years, 20 countries on 5 continents, 7 countries in Europe, 17 states in USA, 47 provinces in VN

Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Pha Lê Rock Crystal Quartz

$0.00
SKU G1603
Fitting guide

Tỳ Hưu đá Thạch Anh Pha Lê thiên nhiên chiêu tài lộc, sức khoẻ và bình an của AME Jewellery.

Tỳ Hưu Thiên Lộc có dáng vẻ uy phong, bụng và mông to, miệng rất rộng trên đầu có 1 Sừng. Thức ăn chính của Tỳ Hưu Thiên Lộc là Vàng, Bạc và Châu Báu và không bao giờ nhả ra. Ý nghĩa phong thủy của Tỳ Hưu Thiên Lộc là bảo vệ của cải tài sản, mang lại sự giàu sang cho gia chủ.

  • Đá quý: Thạch Anh Pha Lê thiên nhiên. Kiểm định số G94815 bởi SJC Lab.
  • Màu sắc đá quý: Gần như Không màu
  • Giác cắt đá quý: Chạm khắc Tỳ hưu
  • Kích thước đá quý: 14.25 x 22.4 x 10.38 mm

LIÊN HỆ ĐẶT MẪU THEO YÊU CẦU

Natural Rock Crystal / Clear Quartz Carved Pixiu.

The Pixiu is a lucky symbol of wealth, good fortune, and protection. The Pixiu symbolizes abundance and wealth because it consumes treasures but never releases them. It is believed that it can receive and hold wealth for its owner.

  • Gemstone type: Natural Rock Crystal / Clear Quartz. Certification No. G94815 by SJC Lab.
  • Gemstone color: Near-Colorless
  • Gemstone shape: Carved Pixiu
  • Gemstone size: 14.25 x 22.4 x 10.38 mm