9 years, 20 countries on 5 continents, 7 countries in Europe, 17 states in USA, 47 provinces in VN 9 years, 20 countries on 5 continents, 7 countries in Europe, 17 states in USA, 47 provinces in VN

Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Tóc Xanh Green Rutile Quartz

$0.00
SKU G1601
Fitting guide

Tỳ Hưu đá Thạch Anh Tóc xanh thiên nhiên với bao thể kim que như búi tóc màu Xanh của Thần Vệ Nữ - Venus Hair Stone của AME Jewellery. Tỳ Hưu chiêu tài lộc, sức khoẻ và bình an.

Tỳ Hưu Thiên Lộc có dáng vẻ uy phong, bụng và mông to, miệng rất rộng trên đầu có 1 Sừng. Thức ăn chính của Tỳ Hưu Thiên Lộc là Vàng, Bạc và Châu Báu và không bao giờ nhả ra. Ý nghĩa phong thủy của Tỳ Hưu Thiên Lộc là bảo vệ của cải tài sản, mang lại sự giàu sang cho gia chủ.

Mỗi viên đá Thạch Anh Tóc là duy nhất và có nét độc đáo với những hoa văn tuyệt đẹp như những tác phẩm điêu khắc thu nhỏ.

  • Đá quý: Thạch Anh Tóc Xanh thiên nhiên. Kiểm định số G94817 bởi SJC Lab.
  • Màu sắc đá quý: Thạch Anh màu Xám nhạt, Bao thể kim que màu Xanh lục đậm.
  • Giác cắt đá quý: Chạm khắc Tỳ hưu
  • Kích thước đá quý: 13.08 x 21.47 x 8.98 mm

LIÊN HỆ ĐẶT MẪU THEO YÊU CẦU

Natural Green Sagenitic / Rutile Quartz Carved Pixiu. Venus Hair Stone is a transparent Quartz with Green Rutile inclusions.

The Pixiu is a lucky symbol of wealth, good fortune, and protection. The Pixiu symbolizes abundance and wealth because it consumes treasures but never releases them. It is believed that it can receive and hold wealth for its owner.

The rutile needles form lovely patterns like miniature sculptures. Each stone is unique because the inclusions can differ in color, shape, and size.

  • Gemstone type: Natural Green Sagenitic / Rutile Quart. Certification No. G94817 by SJC Lab.
  • Gemstone color: Slightly Grey Quartz, Very Dark Green Rutile
  • Gemstone shape: Carved Pixiu
  • Gemstone size: 13.08 x 21.47 x 8.98 mm