Your cart
Close Alternative Icon
The amazing journey: 6 years, 13 countries in 5 continents, 39 cities and provinces in Vietnam The amazing journey: 6 years, 13 countries in 5 continents, 39 cities and provinces in Vietnam
Vòng Cẩm Thạch thiên nhiên Miến Điện - Myanmar natural jadeite jade bangle - AME Jewellery
Vòng Cẩm Thạch thiên nhiên Miến Điện - Myanmar natural jadeite jade bangle - AME Jewellery

Vòng Cẩm Thạch thiên nhiên Miến Điện J0298

$120.00

SKU BJ0298

Vòng Cẩm Thạch thiên nhiên Miến Điện size 55.0mm.

 • Chất liệu: Đá Cẩm Thạch thiên nhiên
 • Xuất xứ: Myanmar, Burma
 • Chất lượng: Kiểm định SBJ số 5.1019.0298
 • Màu sắc: Màu xanh lục, trắng phớt lục
 • Kích thước: Đường kính lọt lòng 55.0 mm
 • Giác cắt: Bản tròn
 • Kích thước bản: 6.7 mm
***

Myanmar Natural Jadeite Jade Bangle Grade B

 • Gem Type: Myanmar Jadeite Jade
 • Jade Origin: Myanmar, Burma
 • Jade Color: Green, Greenish white
 • Jade Shape & Cut: Bangle
 • Inner Diameter: 55.0 mm
 • Jade Bangle Width: 6.7 mm