10 years, 23 countries on 5 continents, 9 countries in Europe, 18 states in USA, 48 provinces in VN 10 years, 23 countries on 5 continents, 9 countries in Europe, 18 states in USA, 48 provinces in VN

Ame Jewellery mang đến mẫu ngọc trai đẹp tinh tế

Ame Jewellery mang đến mẫu ngọc trai đẹp tinh tế

Ame Jewellery đã mang đến cho mình mẫu ngọc trai đẹp và tinh tế, cô chủ nhẹ nhàng dễ thương và rất nhiệt tình,sẽ còn ủng hộ Ame nhiều hơn nữa, tks !

Ngọc Phương, Đồng Nai

Leave comment

Back to top