10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA

Bangle Size Guide

Standard Bangle Size Chart Measurements

If you’re still unsure of your bangle size, you can reference this size chart. This size chart list the corresponding bracelet size for different wrist measurements. Just measure your wrist, and then refer to the chart to find your size.

Bracelet Size Wrist Measurement
Chiều dài cổ tay
(MM)
Wrist Measurement
Chiều dài cổ tay
(INCHES)
Inner Diameter
Đường kính lọt lòng
(MM)
Suitable for
Phù hợp cho
X-Small 121 - 134 mm 4.76 - 5.25 inches 38.5 - 42.5 mm Little girls
Small 134 - 146 mm 5.26 - 5.75 inches 42.5 - 46.5 mm Teens, slim/petite girls/women
Medium 146 - 159 mm 5.76 - 6.25 inches 46.5 - 50.5 mm Suitable for slim women
Large 159 - 171 mm 6.26 - 6.75 inches 50.5 - 54.5 mm Standard female size for most women, slender men, and teens
X-Large 172 - 184 mm 6.76 - 7.25 inches 54.5 - 58.5 mm Standard male size, suitable for some women
XX-Large 184 – 196 mm 7.26 – 7.75 inches 58.5 - 62.5 mm Men and women
XXX-Large 196 - 210 mm 7.76 - 8.25 inches 62.5 - 66.8 mm Men

Find your bangle size

Finding the correct size bangle is important. A bangle is essentially a closed, rigid circle/ellipse. The shape of modern bangles can vary depending on the designer's interpretation; with organic shapes that challenge traditional perfect circle designs. Bangles and bracelets are worn on the forearm, between the widest part of the arm and the wrist bone. Closed bangles are put on by sliding the bangle over the knuckles of the hand.

When you buy a bangle, it is important to find the right size for a perfect fit because a wrong-size closed bangle won't easily slide over your hand when you put it on or take it off.

  • If a bangle is too small, you will struggle to put it on
  • If too large, bangles fall off your hand easily
  • You also need the right-sized bangle to get the look you want.

1. Measuring your hand width

Step 1: To measure the hand, position it as though putting on a bangle (tuck your thumb into the palm of your hand)

Step 2: Wrap the measuring tape around the knuckles including the thumb knuckle. Note the measurement at the point of overlap. This is your exact hand circumference/size.

Step 3: The flexible tape measurements are the circumference of your bangle. To convert circumference to diameter, you can divide the millimeter (mm) Circumference measure by 3.14 (D = C/3.14) or use an online converter.

Measuring your hand width for bangle size

2. Measure your wrist size

Step 1: Wrap the tape measure around the wrist bone, so that it fits snugly without feeling too tight or too loose.

Step 2: Mark where the tape measure overlaps. This is the exact circumference of your wrist.

Note: You can substitute the measuring tape with a string or ribbon and use a straight ruler to measure the length from the point of overlap to the end.

Step 3: The flexible tape measurements are the circumference of your bangle. To convert circumference to diameter, you can divide the millimeter (mm) Circumference measure by 3.14 (D = C/3.14) or use an online converter.

Bracelet size guide

3. Measuring the diameter of an existing bangle that fits you well

Place a straight ruler over the bangle and measure across its middle from one inner edge to the other. The measurement in mm/cm/inches will give you the correct size in internal diameter.

If you have a bangle that fits you well, we recommend you measure its internal diameter and this measurement will be your guide as to which size bangle you need.

 Inner Diameter Bangle Size

Tìm kích thước vòng tay

Tìm chiếc vòng tay có kích thước chính xác là điều quan trọng. Một chiếc vòng tay về cơ bản là một hình tròn/hình elip khép kín, cứng nhắc. Hình dạng của những chiếc vòng tay hiện đại có thể khác nhau tùy theo cách giải thích của người thiết kế; với các hình dạng thách thức các thiết kế hình tròn hoàn hảo truyền thống. Vòng tay được đeo ở cổ tay, giữa phần rộng nhất của cánh tay và xương cổ tay. Vòng tay kín được đeo bằng cách trượt vòng tay qua các đốt ngón tay.

Khi bạn mua một chiếc vòng tay, điều quan trọng là phải tìm đúng kích cỡ để vừa vặn hoàn hảo vì một chiếc vòng tay đóng sai kích cỡ sẽ không dễ trượt trên tay bạn khi bạn đeo vào hoặc tháo ra..

  • Nếu chiếc vòng quá nhỏ, bạn sẽ gặp khó khăn khi đeo nó vào
  • Nếu quá lớn, chiếc vòng sẽ dễ rơi khỏi tay bạn
  • Bạn cũng cần chiếc vòng có kích thước phù hợp để có được vẻ ngoài như mong muốn.

1. Đo chu vi bàn tay của bạn

Bước 1: Để đo bàn tay, đặt nó như thể đang đeo một chiếc vòng tay (ngón cái chụp vào lòng bàn tay càng xa càng tốt)

Bước 2: Quấn thước dây quanh các đốt ngón tay, trong đó có đốt ngón tay cái. Lưu ý phép đo tại điểm chồng chéo. Đây là chu vi / kích thước bàn tay chính xác của bạn.

Bước 3: Số đo của thước dây là chu vi của chiếc vòng tay của bạn. Để chuyển đổi chu vi thành đường kính, bạn có thể chia số đo chu vi milimet (mm) cho 3,14 (D = C/3,14) hoặc sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến.

Measuring your hand width for bangle size

2. Đo kích thước cổ tay của bạn

Bước 1: Quấn thước dây quanh xương cổ tay sao cho vừa khít, không có cảm giác quá chặt hoặc quá lỏng.

Bước 2: Đánh dấu nơi thước dây chồng lên nhau. Đây là chu vi chính xác của cổ tay bạn.

Lưu ý: Bạn có thể thay thước dây bằng dây hoặc ruy băng và dùng thước thẳng đo chiều dài từ điểm chồng lên nhau đến điểm cuối.

Bước 3: Số đo của băng mềm là chu vi của chiếc vòng tay của bạn. Để chuyển đổi chu vi thành đường kính, bạn có thể chia số đo chu vi milimet (mm) cho 3,14 (D = C/3,14) hoặc sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến.

Bracelet size guide

3. Đo đường kính của chiếc vòng hiện có phù hợp với bạn

Đặt thước thẳng lên chiếc vòng và đo ngang phần giữa của nó từ mép trong này sang mép kia. Số đo bằng mm/cm/inch sẽ cho bạn kích thước chính xác về đường kính trong.

Nếu bạn có một chiếc vòng tay vừa vặn với mình, chúng tôi khuyên bạn nên đo đường kính bên trong của nó và phép đo này sẽ là hướng dẫn giúp bạn xác định kích thước vòng tay mà bạn cần.

Inner Diameter Bangle Size

Back to top