8 years, 18 countries on 5 continents, 5 countries in Europe, 12 states in USA, 47 provinces in VN 8 years, 18 countries on 5 continents, 5 countries in Europe, 12 states in USA, 47 provinces in VN

Politique d'expédition

Giao hàng quốc tế - Thiết kế và chế tác tại Sài Gòn

Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi cho bạn.

  • Phí giao hàng quốc tế: $39
  • Thời gian giao hàng quốc tế: 10 - 20 ngày
  • Giao hàng tại các quốc gia: Hoa Kỳ và Canada; Úc và New Zealand; Châu Âu; Nam Phi; Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan & Hong Kong; Các quốc gia thuộc ASEAN.

Miễn phí giao hàng tận nơi toàn quốc

Thời gian Giao hàng:

  • Tại Tp.HCM: 1 - 2 ngày làm việc
  • Các tỉnh thành toàn quốc: 2 - 4 ngày làm việc
***

International shipping - Designed & made in Saigon

Your order will be shipped directly to your door.

  • Shipping rate: $39
  • Shipping times: 10-20 days
  • Shipping destinations: USA and Canada; Australia and New Zealand; Europe; South Africa; Japan, South Korea, Taiwan & Hong Kong; and the ASEAN countries.

Free Shipping in Vietnam

We offer fast and free shipping in Vietnam for every order.

  • HCMC: 1 - 2 working days
  • Other cities and provinces: 2 - 4 working days