10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

Designing a ring inspired by the movie "The Hobbit"

Designing a ring inspired by the movie "The Hobbit"

THANK YOU, UNITED KINGDOM 🇬🇧

A British couple embarked on a journey to discover the indigenous culture of Asian countries.

They desire to design a ring inspired by the movie "The Hobbit" and to engrave this movie's romantic message in this jewelry piece.

AME Jewellery created "THE RING OF LOVE" as a consequence.

This jewelry piece serves as a reminder of the Vietnamese craftsmanship they experienced throughout their travels in Asia.

-

Đôi bạn trẻ người Anh trên hành trình khám phá văn hóa bản địa của các nước châu Á.

Họ muốn thiết kế một chiếc nhẫn lấy cảm hứng từ bộ phim "The Hobbit" và khắc thông điệp lãng mạn của bộ phim này vào món đồ trang sức.

Và AME Jewellery đã chế tác “THE RING OF LOVE”.

Món đồ trang sức này như gợi nhớ về tay nghề thủ công của người Việt Nam mà họ đã trải nghiệm trong chuyến du hành châu Á.

Leave comment

Back to top