10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

Golden South Sea Pearls

Golden South Sea Pearl - Saltwater Cultured Pearl

Ngọc trai nuôi Biển Golden South Sea Pearl thuộc vùng biển Đông Nam Á (Myanmar, Philippines, Indonesia, Papua New Guinea). Ngọc trai biển này nuôi cấy từ hàu ‘gold-lipped Pinctada maxima oysters’ nên có màu vàng óng ánh Golden Pearl đặc trưng.

Thời gian nuôi cấy có thể mất tới 2-4 năm để hình thành viên ngọc trai hoàn hảo. Một viên ngọc trai loại này thường không nhỏ hơn 8 mm, với viên ngọc trai trung bình có kích thước từ 10-13 mm. Tuy nhiên, một số giống hàu quý hiếm nuôi cấy ngọc trai có kích thước lớn tới 20 mm.

LEARN MORE ABOUT SOUTH SEA PEARL

Golden South Sea Pearls - AME Jewellery

Giá trị của viên ngọc trai Golden South Sea Pearl phụ thuộc rất nhiều vào màu sắc của ngọc trai, trong đó màu vàng đậm nhất là giá trị nhất, được xem là "24-karat of Golden South Sea Pearls".

Không có hai viên ngọc trai nào giống nhau và không phải viên ngọc trai nuôi cấy Golden South Sea Cultured Pearl nào cũng có hình tròn hoàn hảo.

Những viên Golden South Sea Pearl lớn, tròn hoàn hảo và vàng óng không tì vết là loại ngọc trai đặc biệt quý hiếm và được coi là một trong những loại ngọc trai có giá trị nhất trên thế giới.

  • Mollusk type: Pinctada maxima oyster, primarily gold lip oysters.
  • Pearl origin: Indonesia, Papua New Guinea, Philippines, and Myanmar.
  • Pearl size: Kích thước phổ biến từ 8 - 14 mm.
  • Pearl color: Champagne, Gold, Green/Bronze, Rose Gold

Golden South Sea Pearl - AME Jewellery

Đặc tính của Ngọc trai Biển South Sea Pearl

Đặc tính của Ngọc trai Biển South Sea Pearls

LEARN MORE

Nguồn: GIA - Gemological Institute of America

TƯ VẤN NGỌC TRAI - BẢO QUẢN NGỌC TRAI

- LÀM SẠCH CHUỖI NGỌC TRAI
Giá
Back to top