10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

Trang sức Nam

Men's Jewelry

AME Jewellery specializes in crafting stunning men's gemstone jewelry with stylish and timeless designs. Our team of experienced jewelers uses a range of diamond and colored gemstones to create their jewelry, including Ruby, Sapphire, Spinel, Tourmaline, Zircon, Aquamarine, Topaz, Opal, Garnet, Peridot, Jade, Citrine and more. Jewelry pieces come in various metals, including yellow gold, white gold, and sterling silver, to ensure you can find the perfect jewelry piece to suit your style.

---

AME Jewellery chuyên chế tác Trang sức Đá quý thiên nhiên dành cho Nam giới tuyệt đẹp với kiểu dáng thời trang và vượt thời gian. Với đội ngũ thợ kim hoàn giàu kinh nghiệm, chúng tôi sử dụng kim cương và nhiều loại đá quý màu để tạo ra đồ trang sức nam, bao gồm Ruby, Sapphire, Spinel, Tourmaline, Zircon, Aquamarine, Topaz, Opal, Garnet, Peridot, Jade, Citrine, v.v. Trang sức được chế tác tinh xảo bằng Vàng, Vàng Trắng và Bạc cao cấp xi Rhodium, để đảm bảo bạn có thể tìm thấy món trang sức hoàn hảo phù hợp với phong cách của mình.

Giá
Back to top