10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

WGC - World Gold Council

WGC - World Gold Council

World Gold Council - WGC, Hội đồng vàng thế giới là tổ chức dẫn dắt ngành Công nghiệp Vàng trên toàn Thế giới.

Hoạt động của Hội đồng Vàng Thế giới là để kích thích và duy trì nhu cầu vàng, dẫn dắt ngành công nghiệp vàng từ khai thác đến đầu tư vàng và là tổ chức toàn cầu về thị trường vàng.

Hội đồng vàng thế giới là một tổ chức duy nhất đem lại những lợi ích hữu hình cho ngành công nghiệp vàng, đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế cho Hàm lượng Vàng trang sức.

Hội đồng vàng thế giới luôn tích cực trong việc phát triển thị trường, làm việc với các đối tác lớn và đa dạng để tạo ra sự tiếp cận, thúc đẩy đổi mới và kích thích nhu cầu vàng; thống nhất chiến lược phát triển chung của ngành vàng thế giới trong các thành viên.

World Gold Council cung cấp các phân tích sâu sắc về thị trường vàng quốc tế, giúp mọi người hiểu được những phương thức hiệu quả đầu tư vàng và vai trò của nó trong việc đáp ứng các nhu cầu xã hội và môi trường của xã hội.

Hội đồng Vàng Thế giới có nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức sâu rộng về các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi của thị trường. Điều này cho phép Hội đồng Vàng Thế giới hoạt động với cái nhìn sâu sắc và hành động với chính quyền trong việc tìm cách giải quyết các vấn đề trong ngành, xây dựng chính sách vàng và nâng cao tiêu chuẩn trong toàn ngành công nghiệp vàng. Hội đồng Vàng Thế giới tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu có ảnh hưởng lâu dài và ở quy mô lớn.

Các thành viên của World Gold Council là những công ty khai thác vàng lớn nhất và có tư tưởng tân tiến nhất trên thế giới. Đối với họ, World Gold Council cùng chung chí hướng và hành động để củng cố giá trị, bảo vệ danh tiếng và mở rộng ảnh hưởng của họ.

Trong những năm gần đây, World Gold Council đã đưa ra các hướng dẫn, nghiên cứu và các công cụ thực tế để cho phép các thợ mỏ vàng báo cáo chi phí sản xuất một cách toàn diện và nhất quán. World Gold Council đã hỗ trợ họ hoạt động một cách có trách nhiệm và minh bạch trong các khu vực có nguy cơ cao hoặc bị ảnh hưởng bởi xung đột và có thể chứng minh được đóng góp đáng kể của họ đối với phát triển kinh tế xã hội.

Có trụ sở tại Anh, với các hoạt động ở Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore và Mỹ, World Gold Council dẫn dắt ngành vàng trên toàn thế giới phát triển.

Nguồn: World Gold Council

Leave comment

Back to top