10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA

Crafting jewelry for 10 years

Crafting jewelry for 10 years

Crafting jewelry for 10 years

Today is a special day for us at AME Jewellery when we celebrate ten years of creating exquisite gemstone and pearl jewelry. AME Jewellery was founded in February 2014 by an individual with a passion for jewelry making and many years of experience in the gem and jewelry industry. The beautiful purple of Amethyst inspired our brand.

Ruby and Pearl Strand Necklace by AME Jewellery

"AME Jewellery est la marque de bijoux de Saïgon" – this is the mission that we have been pursuing. Always in our hearts, our mission is to build a stunning image of Saigon through our exquisite jewelry crafted by skilled local jewelers for customers worldwide.

As we celebrate this momentous occasion, let us look back at our journey over the past decade and the achievements we are proud of:

 • In May 2016, AME Jewellery was honored to be the only jewelry brand chosen as a souvenir for the Delegation of US President Barack Obama during his visit to Vietnam.
 • Since 2017, AME Jewellery has created jewelry for Park Hyatt Saigon.
 • In 2018, the Intellectual Property Department of Vietnam issued our trademark certificate, marking an important step in affirming our brand reputation.
 • AME Jewellery has customers from 23 countries on five continents, including 9 European countries and 18 US states from Manhattan to South Africa. This fact is a testimony to the attraction of our jewelry brand in the international market.
 • Our exquisite jewelry is adored by aesthetic-sensitive people, including architects and conservatory teachers in Vietnam, international students majoring in Fine Arts in the United States, American artists, and French artisans.

It is a moment for us to thank the valuable support of the US, Italian, and New Zealand Consulates.

We are immensely grateful to our customers from around the globe for placing their trust in our brand and showing love for it.

We also thank the goldsmiths and partners who have always stood by us to create this remarkable milestone.

Thank you, all of you who are a part of our story. We are excited to embark on a new phase of our journey and create new stories for AME Jewellery, the jewelry brand of Saigon.

Fabrication de bijoux depuis 10 ans

Aujourd'hui est un jour spécial pour nous chez AME Jewellery où nous célébrons dix ans de création de bijoux exquis en pierres précieuses et en perles. AME Jewellery a été fondée en février 2014 par une personne passionnée par la fabrication de bijoux et possédant de nombreuses années d'expérience dans l'industrie des pierres précieuses et des bijoux. Le magnifique violet de l'améthyste a inspiré notre marque.

« AME Jewellery est la marque de bijoux de Saïgon », telle est la mission que nous poursuivons. Toujours dans nos cœurs, notre mission est de construire une image époustouflante de Saïgon grâce à nos bijoux exquis fabriqués par des orfèvres locaux qualifiés pour des clients du monde entier.

Alors que nous célébrons cette occasion mémorable, revenons sur notre parcours au cours de la dernière décennie et sur les réalisations dont nous sommes fiers :

 • En mai 2016, AME Jewellery a eu l'honneur d'être la seule marque de bijoux choisie comme souvenir pour la délégation du président américain Barack Obama lors de sa visite au Vietnam.
 • Depuis 2017, AME Jewellery crée des bijoux pour le Park Hyatt Saïgon.
 • En 2018, le Département de la propriété intellectuelle du Vietnam a délivré notre certificat de marque, marquant une étape importante dans l'affirmation de la réputation de notre marque.
 • AME Jewellery compte des clients dans 23 pays sur cinq continents, dont 9 pays européens et 18 États américains, de Manhattan à l'Afrique du Sud. Ce fait témoigne de l’attrait de notre marque de bijoux sur le marché international.
 • Nos bijoux exquis sont adorés par les personnes sensibles à l'esthétique, notamment les architectes et les professeurs de conservatoire au Vietnam, les étudiants internationaux se spécialisant en beaux-arts aux États-Unis, les artistes américains et les artisans français.

C'est le moment pour nous de remercier le précieux soutien des consulats des États-Unis, d'Italie et de Nouvelle-Zélande.

Nous sommes immensément reconnaissants envers nos clients du monde entier qui accordent leur confiance à notre marque et lui témoignent de leur amour.

Nous remercions également les orfèvres et les partenaires qui ont toujours été à nos côtés pour créer cette étape remarquable.

Merci à vous tous qui faites partie de notre histoire.

Nous sommes ravis de nous lancer dans une nouvelle phase de notre voyage et de créer de nouvelles histoires pour AME Jewellery, la marque de bijoux de Saïgon.

10 năm chế tác trang sức

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu 10 năm AME Jewellery hiện diện với những món trang sức đá quý và ngọc trai tinh tế.

Tháng 2/2014, lấy cảm hứng từ sắc tím tuyệt đẹp của đá quý Amethyst, AME Jewellery được thành lập với niềm đam mê nghệ thuật chế tác kim hoàn và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành vàng trang sức và đá quý.

Trong sâu thẳm trái tim, chúng tôi luôn hành động để xây dựng một hình ảnh Sài Gòn thật đẹp thông qua những món đồ trang sức tinh xảo được chế tác bởi những thợ kim hoàn lành nghề của mảnh đất này đến khách hàng trên toàn thế giới. “AME Jewellery est la marque de bijoux de Saïgon” chính là sứ mệnh mà chúng tôi theo đuổi.

Nhìn lại một thập kỷ qua, chúng tôi đã có một số dấu ấn cảm thấy tự hào:

 • Tháng 5/2016, AME Jewellery vinh dự là thương hiệu trang sức duy nhất được chọn làm quà tặng lưu niệm cho Phái đoàn Ngài Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam.
 • Từ năm 2017 đến nay, AME Jewellery là nhà chế tác trang sức cho Park Hyatt Saigon.
 • Năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá cho AME Jewellery, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định uy tín thương hiệu của AME Jewellery.
 • Khách hàng của chúng tôi đến từ 23 quốc gia trên 5 Châu lục, 9 nước Châu Âu và 18 bang của Hoa Kỳ, từ khu phố danh giá bậc nhất hành tinh Manhattan nước Mỹ đến Cực Nam Địa cầu South Africa. Đây là minh chứng cho sức thu hút của thương hiệu trang sức AME Jewellery trên thị trường quốc tế.
 • Trang sức tinh tế của AME Jewellery được yêu thích bởi những Người Mẫn cảm Thẩm mỹ (Aesthetic-Sensitive People), từ kiến trúc sư và giảng viên nhạc viện tại Việt Nam đến du học sinh ngành Mỹ thuật tại Hoa Kỳ, từ Nghệ sĩ người Mỹ đến Nghệ nhân người Pháp.

Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để chúng tôi gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Italia và New Zealand.

Chúng tôi vô cùng biết ơn quý khách hàng từ khắp nơi trên thế giới đã tin tưởng và yêu mến AME Jewellery.

Cảm ơn những người thợ kim hoàn và các đối tác luôn sát cánh cùng chúng tôi tạo nên dấu mốc đáng nhớ này.

Cảm ơn bạn, những người đã là một phần trong câu chuyện của chúng tôi và hãy cùng chúng tôi viết tiếp những chương mới trong câu chuyện về AME Jewellery - Thương hiệu Trang sức của Sài Gòn.

Recent posts
Back to top