10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

Jewelry Education

Zodiac Birthstones

Zodiac Birthstones
Zodiac Birthstones - Đá quý theo Cung Hoàng Đạo Trong nhiều thiên niên kỷ, loài người đã tin rằng các sự kiện thiên thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trên trái đất. Zodiac Gemstone là một truyền thống lâu đời và xu hướng ngày nay rất ưa chuộng đeo Trang sức Đá quý theo Cung Hoàng Đạo. Continue reading

Birthstones by Vietnamese Zodiac Animals

Birthstones by Vietnamese Zodiac Animals

Đá quý được hình thành sâu trong lòng đất từ ​​hàng ngàn năm trước, và nhờ đó, chúng được tích tụ sự kết hợp của năng lượng từ cả thiên nhiên và vũ trụ.

Mỗi năm sinh tương ứng với một trong năm yếu tố trong chiêm tinh học Việt Nam: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì vậy, đeo trang sức đá quý phù hợp với mệnh của 12 con giáp sẽ được ban sức khỏe, may mắn và thịnh vượng.

Continue reading
Back to top