10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA

Jewelry Education

Blue & Fancy Sapphire

Blue & Fancy Sapphire
Sapphire thường được biết đến như một loại đá quý màu xanh lam - Blue Sapphire. Thực ra, Sapphire có rất nhiều màu sắc khác, được gọi là Fancy Sapphire: Pink, Orange, Yellow, Green, Purple, and Violet. Ngoại trừ màu Đỏ - Red Corundum gọi là Ruby. Continue reading
Back to top