Your cart
6 years, 15 countries on 5 continents, 8 states in the USA, 42 provinces in VN 6 years, 15 countries on 5 continents, 8 states in the USA, 42 provinces in VN
Merci!

Merci!

6 years, 15 countries on 5 continents, 5 countries in Europe, 1 province in France.

6 năm, 15 quốc gia trên 5 châu lục, 5 nước ở Châu Âu, 1 tỉnh tại Pháp.

Custom Jewelry

Custom Jewelry

Thiết kế và chế tác trang sức vàng bạc đá quý tự nhiên, kim cương thiên nhiên và ngọc trai nuôi.

Our Story

Our Story

AME Jewellery là thương hiệu trang sức duy nhất được vinh dự giới thiệu các mẫu thiết kế nữ trang đến Phái đoàn Ngài Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Sài Gòn.