Your cart
Close Alternative Icon

Freshwater Pearls

Ngọc trai nước ngọt Freshwater Pearls là loại ngọc trai duy nhất được nuôi cấy trong môi trường nước ngọt chủ yếu ở Trung Quốc và sản lượng không nhiều ở Mỹ.

ngọc trai nước ngọt freshwater pearls

Năng suất và sản lượng nuôi trồng cao giúp Ngọc trai nuôi nước ngọt Freshwater Pearls có giá bán thấp và trở nên phổ biến nhất trong ngành chế tác kim hoàn trên toàn thế giới, cơ hội cho những ai muốn sở hữu những viên ngọc trai tròn đẹp với mức ngân sách hợp lý.

Đặc tính của Ngọc trai nước ngọt Freshwater Pearls

Đặc tính của Ngọc trai nước ngọt Freshwater Pearls

Nguồn:GIA - Gemological Institute of America