10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

Bracelet Size Guide

Standard Bracelet Size Chart Measurements

If you’re still unsure of your bracelet size, you can reference this size chart. This size chart list the corresponding bracelet size for different wrist measurements. Just measure your wrist, and then refer to the chart to find your size.

Bracelet Size Wrist Measurement
Chiều dài cổ tay
(MM)
Wrist Measurement
Chiều dài cổ tay
(INCHES)
Inner Diameter
Đường kính lọt lòng
(MM)
Suitable for
Phù hợp cho
X-Small 121 - 134 mm 4.76 - 5.25 inches 38.5 - 42.5 mm Little girls
Small 134 - 146 mm 5.26 - 5.75 inches 42.5 - 46.5 mm Teens, slim/petite girls/women
Medium 146 - 159 mm 5.76 - 6.25 inches 46.5 - 50.5 mm Suitable for slim women
Large 159 - 171 mm 6.26 - 6.75 inches 50.5 - 54.5 mm Standard female size for most women, slender men, and teens
X-Large 172 - 184 mm 6.76 - 7.25 inches 54.5 - 58.5 mm Standard male size, suitable for some women
XX-Large 184 – 196 mm 7.26 – 7.75 inches 58.5 - 62.5 mm Men and women
XXX-Large 196 - 210 mm 7.76 - 8.25 inches 62.5 - 66.8 mm Men

Find your bracelet size

Bracelets are an essential fashion accessory, but it can be hard to find the right size. To get the perfect fit, you need to know your bracelet size. Here are some tips on how to find your bracelet size.

1. Measure your wrist size

Step 1: Wrap the tape measure around the wrist bone, so that it fits snugly without feeling too tight or too loose.

Step 2: Mark where the tape measure overlaps. This is the exact circumference of your wrist.

Step 3: The flexible tape measurements are the circumference of your bracelet. To convert circumference to diameter, you can divide the millimeter (mm) Circumference measure by 3.14 (D = C/3.14) or use an online converter.

Bracelet size guide

2. Measure the length of a bracelet that fits well If you already have a chain bracelet that fits right, this is how to substitute wrist tape measurements with the bracelet chain length:

Step 1: Open your bracelet and place it on the table

Step 2: Using the centimetre/inch edge of a ruler, measure the length of the bracelet cord/chain from the outer edge of the clasp to the other end of the bracelet.

Step 3: The flexible tape measurements are the circumference of your bracelet. To convert circumference to diameter, you can divide the millimeter (mm) Circumference measure by 3.14 (D = C/3.14) or use an online converter.

measure your bracelet size

Cách đo kích thước Vòng Lắc tay

Lắc tay là món trang sức thiết yếu nhưng rất khó để tìm được kích cỡ phù hợp. Để có được chiếc lắc tay vừa vặn hoàn hảo, bạn cần biết kích thước vòng tay của mình. Dưới đây là một số mẹo về cách tìm kích thước vòng tay của bạn.

Cách đo kích thước Lắc tay

1. Đo kích thước cổ tay

Bước 1: Quấn thước dây quanh xương cổ tay sao cho vừa khít, không có cảm giác quá chặt hoặc quá lỏng.

Bước 2: Đánh dấu nơi thước dây chồng lên nhau. Đây là chu vi chính xác của cổ tay bạn.

Bước 3: Số đo này là chu vi lắc đeo tay của bạn. Để chuyển đổi chu vi thành đường kính, bạn có thể chia số đo chu vi milimet (mm) cho 3,14 (D = C/3,14) hoặc sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến.

Bracelet size guide

2. Đo chiều dài của một chiếc lắc tay Nếu bạn đã có một chiếc lắc tay dạng dây chuyền thì đây là cách thay thế số đo băng cổ tay bằng chiều dài dây chuyền của lắc tay có sẵn:

Bước 1: Mở lắc tay và đặt nó lên bàn

Bước 2: Sử dụng cạnh centimet/inch của thước kẻ, đo chiều dài của lắc tay từ mép ngoài của móc cài đến đầu kia của lắc tay.

Bước 3: Số đo này là chu vi lắc đeo tay của bạn. Để chuyển đổi chu vi thành đường kính, bạn có thể chia số đo chu vi milimet (mm) cho 3,14 (D = C/3,14) hoặc sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến.

measure your bracelet size 

Back to top