Your cart
Close Alternative Icon

Golden South Sea Pearls

Ngọc trai Biển Golden South Sea Pearl

Ngọc trai Biển Golden South Sea Pearls thuộc vùng biển Đông Nam Á nổi tiếng với màu vàng óng ánh Golden Pearls đặc trưng. Kích thước phổ biến từ 8-14mm.

golden south sea pearl

Ảnh: Golden South Sea Pearls

Đặc tính của Ngọc trai Biển South Sea Pearls - Saltwater pearl

Đặc tính của Ngọc trai Biển South Sea Pearls

Nguồn: GIA - Gemological Institute of America