10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

Faceted Pearls

Ngọc trai cắt giác Faceted Pearls độc đáo

Ngọc trai cắt giác Faceted Pearls

Nature makes pearls, and faceting brings out their beauty.” - Nhà thiết kế trang sức Mark Schneider

Ngọc trai đã được khao khát hàng ngàn năm qua, và vào năm 1998, những người yêu thích ngọc trai đã có thêm một lựa chọn mới rất độc đáo: Ngọc trai cắt giác Faceted Pearls.

Trí tưởng tượng của con người và những nỗ lực đã thay đổi lối suy nghĩ về chế tác trang sức với viên ngọc trai nguyên thuỷ tự nhiên. Ngọc trai mài cắt giác Faceted Pearl đẹp mắt và độc đáo ra đời.

Komatsu Diamond Nhật bản đi tiên phong trong kỹ thuật này và mất 20 năm để thử nghiệm thành công.

Ban đầu chỉ có những viên ngọc trai nuôi cấy chất lượng cao mới được cắt giác. Ngày nay, tất cả các loại ngọc trai nuôi biển Tahitian Pearls, South Sea Pearls, Akoya Pearls và ngọc trai nuôi nước ngọt Freshwater Pearls đều được mài cắt giác.

Những nghệ nhân mài cắt giác ngọc trai danh tiếng với các mẫu thiết kế trang sức đoạt giải thưởng quốc tế: Viktor Tuzlukov, Mark Schneider, Jeffrey Appling, K. Brunini Jewels.

Ilgiz F Butterflies enamel ring with a Tahitian pearl faceted by Viktor Tuzlukov.

Ilgiz F. Butterflies enamel ring with a Tahitian pearl faceted by Viktor Tuzlukov. @Katerinaperez

Nguồn: GIA - Gemological Institute of America

TƯ VẤN NGỌC TRAI - BẢO QUẢN NGỌC TRAI

- LÀM SẠCH CHUỖI NGỌC TRAI

No products in this collection

Back to top