Your cart
Close Alternative Icon
6TH ANNIVERSARY OF MAKING JEWELRY | 6 years, 13 countries in 5 continents, 40 provinces in Vietnam 6TH ANNIVERSARY OF MAKING JEWELRY | 6 years, 13 countries in 5 continents, 40 provinces in Vietnam

Ame Jewellery mang đến mẫu ngọc trai đẹp tinh tế

Arrow Thin Left Icon Arrow Thin Right Icon
Ame Jewellery mang đến mẫu ngọc trai đẹp tinh tế

Ame Jewellery đã mang đến cho mình mẫu ngọc trai đẹp và tinh tế, cô chủ nhẹ nhàng dễ thương và rất nhiệt tình,sẽ còn ủng hộ Ame nhiều hơn nữa, tks !

Ngọc Phương, Đồng Nai

Leave a comment