8 years, 18 countries on 5 continents, 5 countries in Europe, 12 states in USA, 46 provinces in VN 8 years, 18 countries on 5 continents, 5 countries in Europe, 12 states in USA, 46 provinces in VN

Anchor Pendant Chain Necklace in 18K Rose Gold

$710.00
SKU PG0001
Fitting guide

Anchor Pendant Chain Necklace in 18K Rose Gold for Women. (With chain)

  • Metal: 18K Rose Gold
  • Determining karat gold purity in jewelry by XRF analyzer.
  • Jewelry guarantee: 12 months. 100% FREE jewelry cleaning care and repair.
  • Buyback: 70% invoice value of gold jewelry.

***

Mặt dây chuyền Mỏ Neo chế tác bằng Vàng Hồng 18K của AME Jewellery. (Bao gồm dây chuyền)

  • Chất liệu: Vàng Hồng 18K
  • Kiểm định Tuổi Vàng bằng Máy Quang phổ
  • Trang sức Vàng: Bảo hành 12 tháng và thu đổi 70%. 100% Miễn phí xi sửa trang sức.