9 years, 20 countries on 5 continents, 7 countries in Europe, 17 states in USA, 47 provinces in VN 9 years, 20 countries on 5 continents, 7 countries in Europe, 17 states in USA, 47 provinces in VN

Diamond Hand-Carved Wedding Rings in 18K Yellow Gold

$995.00
SKU RG0416-1
Fitting guide

Natural Diamond Hand-Carved Wedding Rings in 18K Yellow Gold by AME Jewellery. They have a worked-faceted design that captures the light.

Your wedding rings will be engraved with the first names, the wedding date, or your own message.

 • Gemstone type: Natural Diamond
 • Gemstone size: 2.0 mm & 2.5 mm
 • Gemstone color: F
 • Gemstone shape: Round
 • Men's band width: 4.5 mm
 • Women's band width: 3.4 mm
 • Metal: 18K Yellow Gold. Determining karat gold purity in jewelry by XRF analyzer.
 • Jewelry warranty: 12 months. 100% FREE jewelry cleaning care and repair.
 • Buyback: 70% invoice value of gold jewelry.

***

Cặp Nhẫn cưới Kim Cương thiên nhiên, thiết kế mang vẻ đẹp cổ điển, chế tác bằng Vàng 18K của AME Jewellery.

Nhẫn Vàng Son cho Cặp Đôi trong thời khắc đặc biệt và trọng đại nhất cuộc đời. Khắc tên, ngày cưới hay thông điệp của Bạn.

 • Đá quý: Kim cương thiên nhiên
 • Kích thước đá quý: 2.0 mm & 2.5 mm
 • Màu sắc đá quý: F
 • Giác cắt đá quý: Tròn
 • Nhẫn nam bản rộng: 4.5 mm
 • Nhẫn nữ bản rộng: 3.4 mm
 • Chất liệu: Vàng 18K. Kiểm định Hàm lượng Vàng bằng Máy Quang phổ
 • Trang sức Vàng Bảo hành 12 tháng và thu đổi 70%. 100% Miễn phí xi sửa trang sức.