10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA

Jewelry Education

AGS - American Gem Society

AGS - American Gem Society
American Gem Society – AGS được thành lập năm 1934 bởi Ngài Robert M. Shipley, Nhà sáng lập GIA – the Gemological Institute of America, cùng một nhóm các nhà kim hoàn hàng đầu. Phòng thí nghiệm AGS cung cấp các giấy kiểm định kim cương uy tín nhất thế giới. Continue reading
Back to top