9 years, 20 countries on 5 continents, 7 countries in Europe, 17 states in USA, 47 provinces in VN 9 years, 20 countries on 5 continents, 7 countries in Europe, 17 states in USA, 47 provinces in VN

Jewelry Education

Fancy Color Diamond

Fancy Color Diamond

Fancy Color Diamond - Kim Cương màu: Độc đáo, Rực rỡ chói lọi, Màu sắc quyến rũ

Những viên đá quý có giá trị nhất hành tinh là những viên kim cương có màu sắc lạ mắt - fancy color diamonds.

Chỉ có 1 viên 'fancy color diamond' trong số 10,000 viên kim cương.

Vào tháng 4/2017, viên kim cương 'Pink Star Diamond' 59,60 carat, trở thành viên đá quý đắt nhất từng được đấu giá. Viên 'Fancy Deep grayish blue Hope Diamond' 45.52 carat là viên đá quý nổi tiếng nhất thế giới.

Theo 4Cs của GIA, những viên 'colorless diamonds' có cấp độ màu (Color grade) từ D - Z giảm dần giá trị khi nhiễm màu càng nhiều.

Ngược lại, giá trị của 'fancy color diamonds' càng tăng lên theo độ mạnh và độ tinh khiết của màu sắc. Những viên kim cương lớn, có màu sắc sặc sỡ rất hiếm và rất có giá trị.

The colored diamonds in the Aurora Butterfly of Peace

The colored diamonds in the Aurora Butterfly of Peace. Image by Alan Bronstein

Fancy color diamond với những màu sắc rất hiếm là Red, Green, Purple & Orange. Tiếp theo là các màu Pink & Blue. Phổ biến là các màu Yellow & Brown. Black, Gray & Fancy White cũng được ưa thích. Viên 'Black Orloff diamond" 67.50-carat được đăt tên theo Công chúa Nga Nadia Vyegin-Orloff là nổi tiếng nhất.

Fancy Color Diamonds

Nguồn: Diamond Buzz

Giá cao ngất ngưởng trong các cuộc đấu giá là một yếu tố trong việc nâng cao nhận thức về kim cương màu sắc lạ mắt. Tuy nhiên, không phải tất cả những viên kim cương có màu sắc ưa thích đều có giá cao như vậy. Các màu vàng và nâu đậm thường ít có giá trị hơn các màu ưa thích khác.

Vào những năm 1980, mỏ Argyle ở Úc bắt đầu tiếp thị những viên kim cương nâu dưới các tên thương mại như “Champagne Diamond” và “Cognac Diamond”. Ngày nay, mỏ Argyle không chỉ cung cấp 'Brown Diamonds', mà còn nổi tiếng nhất về nguồn 'Pink Diamond' quý hiếm chính trên thế giới.

Nguồn: GIA

Continue reading

GIA - Gemological Institute of America

GIA - Gemological Institute of America
GIA là viện đào tạo, giám định uy tín nhất thế giới về kim cương, đá quý và ngọc trai. “4Cs” và International Diamond Grading System của GIA là tiêu chuẩn toàn cầu, uy tín và phổ biến nhất trên toàn thế giới để đánh giá chất lượng kim cương. Các nhà bán lẻ trang sức, viện bảo tàng, nhà bán đấu giá và nhà sưu tầm tư nhân được kính trọng nhất trên thế giới dựa vào các chuyên gia do GIA đào tạo để đánh giá, xếp loại và kiểm định đá quý của họ. Họ công nhận tầm quan trọng và tin tưởng tuyệt đối vào những thông tin khoa học hoàn chỉnh, không thiên vị, trong đánh giá đá quý do GIA cung cấp. Continue reading